Privacyverklaring

Ontdek onze Privacyverklaring: Uw persoonsdata is veilig bij Gflex. Wij hanteren strikte beveiligingsmaatregelen en behandelen uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

Heeft u vragen, aarzel niet en neem contact met ons op.

Beeld Food

Privacyverklaring Gflex B.V.

Uw privacy is voor Gflex B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.

 

Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de diensten van www.gflex.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Gflex B.V. Onze contactgegevens zijn opgenomen in deze Privacystatement.

 

 

ISO 27001 & NEN 7510

Gflex heeft een ISO 27001 en NEN 7510 certificering op zak en dus op de hoogte van de veiligheidseisen binnen het ICT-landschap. Heeft u vragen over hoe u kunt voldoen aan de AVG-eisen of bent u benieuwd hoe veilig uw bedrijf is? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

 

 

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij om uw vraag op een zo goed mogelijke wijze in behandeling te kunnen nemen.

 

Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie, hierna verwijderen wij uw gegevens

 

U kunt u abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

 

 

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

 

 

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

- per post
- per e-mail
- via social media (Linked-In, Facebook en Twitter)
- per telefoon

 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

 

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

 

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat uw ons weer bezoekt.

 

Wanneer  onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

 

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

 

Wilt u een informatie van de door uw gebruikte cookies, uw voorkeuren aanpassen of uw toestemming intrekken? Lees dan meer hier.

 

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

 

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert- Wij zijn ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum die op deze pagina genoemd wordt en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als het nodig is, maar niet langer als noodzakelijk om informatie aan u te verstrekken om een zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden.

 

Hierbij hebben wij de volgende bewaartermijnen vast gesteld

- Gegevens volgens de fiscale bewaarplicht verwijderen wij na 7 jaar;
- Na opzegging van onze dienstverlening worden uw gegevens na 2 jaar verwijdert;
- Gegevens van sollicitanten worden na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

 

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Datum verklaring

De verklaring in deze vorm is voor het laatst gewijzigd op 17 juli 2020 om 10:00 uur waarbij de bewaartermijnen aangevuld zijn.

 

Contactgegevens

Gflex B.V.
Watergoorweg 104 C
3861 MA Nijkerk
info@gflex.nl
088 781 00 00

Beeld Food

ICT-kennis
& opdoen?

Het ICT-landschap verandert continu. De beveiligingsupdate van gister vormt vandaag een risico. Cybercriminelen grijpen iedere kans aan om digitaal in te breken. Ons team ICT experts bijt zich vast in de nieuwste ontwikkelingen en delen die graag met jou. Werken bij Gflex staat gelijk aan veel nieuwe kennis op het gebied van ICT opdoen. 

Lees alle berichten

De voordelen:

  • Altijd en overal werken
  • Blijf als expert op de hoogte van de laatste updates
  • Niet reactief, maar proactief: zo blijven we cybercriminelen voor